“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarının Kurumsallaşma Tarihi”- Konferans / 9 Mart 2018

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü kısmi zamanlı öğretim üyesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği Kurucu Başkanı Prof. Yıldız Ecevit’in katılımıyla Vakfımızda düzenlenen “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarının Kurumsallaşma Tarihi” başlıklı konferansta, Yıldız Ecevit deneyimi ve tecrübeleri doğrultusunda Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları disiplininin, ana akım sosyal bilimlere meydan okuyarak var olma çabası ve akademide kurumsallaşması üzerine bir konuşma yaptı.