TÜSTAV’da Kadın Özel Arşivleri – Konferans / 20 Nisan 2018

Uzun seneler Türk Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfı (TÜSTAV)’nda çalışmış olan bilgi belge uzmanı Sibel Servet Sular’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşide, 1992’de kurulan ve Türkiye’nin yakın sosyal tarihinin aydınlatılmasına yarayacak belgelerin gün ışığına çıkarılması; toplanması; arşiv olarak düzenlenmesi; araştırma faaliyetlerine açılması ve yayınlanması amacıyla çalışmalar yürüten TÜSTAV’ın, koleksiyonlarında bulunan kadın özel arşivlerine yönelik sağlama, tasnif, kataloglama politikalarından ve bu arşivlerin içeriklerinden bahsedildi.