Yazar - admin

“21. Yüzyılın Eşiğinde Vakıf Kuran Kadınlar” Şirin Tekeli’nin Anısına Panel / 13 Haziran 2018

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), İnsan Hakları Derneği, Helsinki Yurttaşlar Meclisi, Anakültür, Winpeace ve son olarak da, Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı (KAHUDEV) gibi kuruluşların kurucu üyeliğinde bulunan ve feminist hareket içinde aktif olarak yer alan Şirin Tekeli’yi, ölümünün 1. yılında, 13 Haziran 2018 tarihinde düzenlediğimiz 21. Yüzyılın Eşiğinde Vakıf Kuran Kadınlar Paneli’yle andık. Moderatörlüğünü Vakfımız Genel Kurul üyelerinden Sevgi Uçan Çubukçu’nun yaptığı Panel’in açılışı, Filmmor Kadın Kooperatifi’nden Aslı Ertürk, Melek Özman ve Ülkü Songül tarafından hazırlanan Şirin Tekeli ile ‘Feminist Bir Hareketlilik’ belgeseliyle başladı. Belgeselin ardından sırasıyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucu Üyesi Canan Arın, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Kurucu Üyesi Şengül Akçar, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucu üyeleri Füsun Ertuğ ve Aslı [...]

Daha fazla oku...

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Kadınlardan Öğrenmek: Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımı” – V. Oturum / 27 Mayıs 2018

Temel amacı sözlü tarih yöntemini feminist söylemle ele almak, anlatmak, alanda çalışacak araştırmacılara yol göstermek, sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamak olan “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”, 5 – 27 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Beş oturum boyunca katılımcıların edindikleri bilgiler doğrultusunda gruplar oluşturarak genel hatlarıyla sözlü tarih projesi tasarlamaya çalıştıkları programın sonuncusu “Kadınlardan Öğrenmek: Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımı” başlıklı oturumun konuşmacıları Elif Ekin Akşit ve Funda Şenol Cantek’ti. Programa gönüllü olarak katılan ve bilgilerini bizlerle paylaşan değerli hocalarımızdan Nişantaşı Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümünden Doçent Birsen Talay Keşoğlu, programdan sonra yazdığı makalede sonuncu oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “Beşinci ve son oturumda Funda Şenol Cantek ve Elif Ekin Akşit sunumlarını yaptılar. Akşit’in Ankara’dan video konferansla katıldığı oturumda Cantek ve Akşit, sözlü tarih çalışmaları ile [...]

Daha fazla oku...

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları” – IV. Oturum / 26 Mayıs 2018

5 – 27 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”nın dördüncüsü “Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları” başlıklı oturumun konuşmacıları Ayşe Durakbaşa ve Meltem Karadağ’dı. Programa gönüllü olarak katılan ve bilgilerini bizlerle paylaşan değerli hocalarımızdan Nişantaşı Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümünden Doçent Birsen Talay Keşoğlu, programdan sonra yazdığı makalede dördüncü oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “Dördüncü oturumda ise Ayşe Durakbaşa ve Meltem Karadağ’ın ‘Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları’ adlı sunumları oldu. Ayşe Durakbaşa, Meltem Karadağ ve Gül Özsan’ın birlikte gerçekleştirdiği ‘Türkiye’de Taşra Burjuvazisinin Oluşum Sürecinde Yerel Eşrafın Rolü ve Taşra Kentlerinde Eşrafın Rolü’ başlıklı TÜBİTAK projesini ve elde ettikleri sonuçları paylaştılar. 16 aile ile görüşmeler yaptıklarını, bu ailelerden 11 erkek ve 19 kadın görüşmeci ile mülakatları yarı-yapılandırılmış biçimde gerçekleştirdiklerini belirttiler. Taşradaki eşraf ailesinde kadınların kendilerini nasıl ve [...]

Daha fazla oku...

Kadın Eserleri Kütüphanesi Yararına Büyük Bahar Müzayedesi / 20 Mayıs 2018

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı yararına, 20 Mayıs 2018 tarihinde Vakfın amfisinde düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu “Büyük Bahar Müzayedesi”nde, çok sayıda Vakıf dostumuz tarafından müzayedeye bağışlanan tablo/fotoğraf/halı/antika eşya/vintage giyim/dekorasyon vb. eşyalar katılımcıların ilgisine sunuldu. Müzayedeye eşya bağışlayan, müzayedenin hazırlık sürecinde, kataloğun düzenlenmesinde, müzayede duyurusunun yapılmasında ve müzayede günü destek ve emek veren herkese teşekkür ederiz.   [...]

Daha fazla oku...

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Hatırlamanın Cinsiyeti: Bellek, Deneyim ve Anlatı” – III. Oturum / 19 Mayıs 2018

5 – 27 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”nın üçüncüsü “Hatırlamanın Cinsiyeti: Bellek, Deneyim ve Anlatı” başlıklı oturumun konuşmacısı Pınar Melis Yelsalı Parmaksız’dı. Programa gönüllü olarak katılan ve bilgilerini bizlerle paylaşan değerli hocalarımızdan Nişantaşı Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümünden Doçent Birsen Talay Keşoğlu, programdan sonra yazdığı makalede üçüncü oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “Üçüncü oturumda Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, bellek üzerine bir seminer verdi. Parmaksız, yeni çıkan kitabında siyasetçi eşleri ile yaptığı mülakatları da aktardığı oturumda, ağırlıkla bellek üzerine teorik bir değerlendirme yaptı. Sözlü tarih çalışmalarında kullanılan birçok kavram, kişi ve disiplinler arası konular ele alındı. Parmaksız, ‘Hatırlamanın Cinsiyeti’ başlığı altında meseleye feminist bilgi teorisi, tarih yazımı, sosyal teori ve bellek çalışmaları alanlarından gelerek yaklaşmayı deneyen sunumunda kadınların deneyimini merkeze koyan feminist metodolojinin [...]

Daha fazla oku...

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Üniversitelerde Sözlü Tarih Çalışmaları Örnekleri” – II. Oturum / 12 Mayıs 2018

5 – 27 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”nın ikincisi “Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Üniversitelerde Sözlü Tarih Çalışmaları Örnekleri” başlıklı oturumun konuşmacıları Birsen Talay, Aylin Doğan ve Ezgi Duyfem’di. Programa gönüllü olarak katılan ve bilgilerini bizlerle paylaşan değerli hocalarımızdan Nişantaşı Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümünden Doçent Birsen Talay Keşoğlu, programdan sonra yazdığı makalede ikinci oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “İkinci oturum, 12 Mayıs 2018 tarihinde yapıldı ve başlığı ‘Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Üniversitelerde Sözlü Tarih Çalışmaları Örnekleri’ olarak belirlenmişti. İlk konuşmayı Birsen Talay Keşoğlu, tarih yazımında Herodot ve Thukidides’ten başlayıp Ranke, pozitivizm, belge fetişizmi, Annales Okulu örneklerini izleyerek, sözlü tarihin tarih yazımındaki yerine değindi. Herodot ve sonraki tarih aktarıcılarının siyasi–ekonomik yönden güçlü insanları anlattıklarını vurgulayarak, sözlü tarihin farkı üzerinde durdu. En [...]

Daha fazla oku...

Türkiye’de 20.yy’da Kadın Mimarlar ve Eserleri Konferansı / 8 Mayıs 2018

“Yapılı çevrenin tasarımını ve inşasını kapsayan bir meslek olan mimarlıkta, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kadınlar sınırlı ölçüde yer alabiliyorlar. 1934 yılında mezun olan ilk kadın mimardan başlayarak bugüne değin kadınların tasarlayıp inşa ettiği yapı oldukça az. Günümüzde akademide, koruma alanında, yarışmalarda yerel yönetimlerde kadın mimar sayısı artarken, fiziksel çevrenin oluşumunda benzer oranda etkin değiller. Bu nedenle kadınlara ait mimari eserler üzerine konuşmak, aynı zamanda bu kadınların kimlikleriyle ve günün toplumsal dinamikleri içinde var olma mücadeleleriyle tanışmak anlamına geliyor.” 8 Mayıs 2018 tarihinde Kadın Eserlerjustifyi Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda gerçekleştirilen ve Yüksek Mimar Hayriye Sözen’in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, kadın mimarlar ve eserleri, 1934-1960 ve 1960-2000 olmak üzere iki dönem üzerinden ele alınarak incelendi. İlk olarak 1934-1960 dönemi kapsamında Mimar Leman Tomsu ve Münevver Belen’in eğitimi, çalışma koşulları ve eserleri; Leman [...]

Daha fazla oku...

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Feminist Tarih Yazımında Sözlü Tarihin Yeri, Önemi, Yöntemi, Çalışma Örnekleri” – I. Oturum / 5 Mayıs 2018

Temel amacı sözlü tarih yöntemini feminist söylemle ele almak, anlatmak, alanda çalışacak araştırmacılara yol göstermek, sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamak olan “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”, 5 – 27 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Beş oturum boyunca katılımcıların edindikleri bilgiler doğrultusunda gruplar oluşturarak genel hatlarıyla sözlü tarih projesi tasarlamaya çalıştıkları programın ilki “Feminist Tarih Yazımında Sözlü Tarihin Yeri, Önemi, Yöntemi, Çalışma Örnekleri” başlıklı oturumun konuşmacıları Serpil Çakır, Necla Akgökçe ve Gökçe Sözen’di. Programa gönüllü olarak katılan ve bilgilerini bizlerle paylaşan değerli hocalarımızdan Nişantaşı Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümünden Doçent Birsen Talay Keşoğlu, programdan sonra yazdığı makalede ilk oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “Başlığı ‘Feminist Tarih Yazımında Sözlü Tarihin Yeri, Önemi, Yöntemi, Çalışma Örnekleri’ olarak belirlenen ilk oturumda konuşmacılar  Serpil Çakır, Necla Akgökçe, Gökçe Sözen idi. Oturuma, ‘‘Kadın [...]

Daha fazla oku...

Maxqda Veri Analizi Çalıştayı II / 3 Mayıs 2018

Merkezi Vakfı’nda “Maxqda Veri Analizi” başlıklı çalıştay serisinin ikincisi düzenlendi. Kadın çalışmaları yapan akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve araştırmacıların ilgi gösterdiği çalıştayda, nitel, nicel ve karma metotları benimseyen araştırma projeleri için geliştirilmiş bir yazılım programı olan Maxqda ile -Proje oluşturma ve verileri içeri alma (Word, pdf, web sayfası, resim, ses ve görüntü verileri), -Analizde temel adımlar (Kodlama, memo yazma ve ilinti kurma), -Hızlı kodlama süreçleri ve içerik analizi işlevleri karşılaştırma yapma, -Veri görselleştirme (modeller ve grafikler, raporlama ve verileri dışa aktarma), -Kodlama, memo yazma ve karşılaştırma süreçleri, uygulamalı olarak tanıtılmaya ve katılımcılarla örnek veriler paylaşılmaya devam edildi. Katılımcılara eğitim sonunda Dr. Aytu Çakıcı tarafından katılım sertifikaları takdim edildi.

Daha fazla oku...

Müfide İlhan Özel Arşivi Dijitalleştirme Projesi Tanıtım Toplantısı / 2 Mayıs 2018

1996 yılında kütüphaneye kazandırılan, Türkiye’nin ilk Kadın Belediye Başkanı Müfide İlhan’ın özel arşivinin dijitalleştirme projesinin tanıtım toplantısı 2 Mayıs 2018 tarihinde Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Davaz kadın merkezli arşivciliğin önemi üzerine bir konuşma yaparken, Vakıf Kurucu Üyesi Füsun Ertuğ ve Genel Kurul eski üyesi Ayşe Durakbaşa arşivin kütüphaneye kazandırılma hikâyesini anlattı. Kütüphane Koordinatörü Hülya Hayatseven “Müfide İlhan Özel Arşivi Dijitalleştirme Projesi” hakkında bilgi verdi. Proje Dijitalleştirme sorumlusu Gizem Yıldız, dijitalleştirilen belgeler eşliğinde Müfide İlhan hakkında bilgi verirken, Proje Danışmanı Özkan Güner arşivin özellikleri hakkında bir sunum yaptı. Ardından Müfide İlhan’ın kızları Simla İlhan, Gül Önür, Ayla Börekçi, torunları Doruk Börekçi, Sebla Bora, yeğeni Filiz Çakmak Ergün, Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman ve Vakıf adına Müfide İlhan’la sözlü tarih görüşmesi [...]

Daha fazla oku...