Yazar - admin

Özel Arşivler Seminer Dizisi: “Özel Arşivleri Görünür ve Erişilebilir Hale Getirmek” – II. Oturum

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Seminerleri Dizisi”nin ikincisi “Özel Arşivleri Görünür ve Erişilebilir Hale Getirmek” başlıklı oturumun konuşmacısı Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Varol Saydam’ın 31 Ekim 2018 Çarşamba günü yapacağı konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır: “Araştırmacılar, günümüzde kamu arşivlerinin yanı sıra bünyesinde farklı tür kaynakları barındıran özel arşivlerden yararlanmaktadır. Özel arşivlerin önemi her geçen gün artmakla birlikte, özel arşiv sahibi olan şahıs ya da kurumlar, ellerinde bulunan arşiv belgelerini nasıl değerlendirecekleri ve koruyacakları hususunda tereddüt yaşamaktadır. Bu konuşmada, özel arşivlerin önemi, nasıl erişilir hale getirilebileceği, koruma ve saklama koşulları gibi konularda çeşitli uygulama ve çalışmalar ele alınarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır.” Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Tarih: 31 Ekim 2018 Çarşamba Saat: [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Seminer Dizisi: “Özel Arşivler ve Bir Sahafın Anıları, Gözlemleri” – III. Oturum

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Seminerleri Dizisi”nin üçüncüsü “Özel Arşivler ve Bir Sahafın Anıları, Gözlemleri” başlıklı oturumun konuşmacısı Sahaflar Birliği Derneği Başkanı Emin Nedret İşli’nin 14 Kasım 2018 Çarşamba günü yapacağı konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır: “Sahaflık mesleği”, arşivlerin korunmasında, oluşmasında veya dağılmasında ne derece etkilidir? Türkiye şartlarında arşivlerin korunmasına, ortaya çıkmasına, görünür kılınmasına nasıl bir katkısı vardır sahafların? Çok sayıda arşiv ve kütüphaneyi görmüş, mesleği gereği almış/satmış biri olarak bu deneyimlerinden çıkan sonuçları anlatmak, tartışmak ve paylaşmak adına 40 yıllık bir meslek insanının anılarını, düşüncelerini duyacaksınız bu konuşmada… Arşivin önemi, oluşması ve korunmasında, sahafların yararları veya zararları var mıdır? Varsa nelerdir? Türkiye ve yurtdışında bu konuda durum nedir? Örneklerden yola çıkarak, arşivleri ve sahaflığı irdeleyeceğiz.” Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Seminer Dizisi: “Özel Arşivlerin Kurumsallaşması” – IV. Oturum

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Seminerleri Dizisi”nin dördüncüsü “Özel Arşivlerin Kurumsallaşması” başlıklı oturumun konuşmacısı Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Davaz’ın 28 Kasım 2018 Çarşamba günü yapacağı konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır: “Kadınların kendi belgelerine sahip çıkması 20.yy’ın başlarında, kadınların kurduğu kadın merkezli arşivlerle mümkün oldu. Bu kurumlar, kadınlık bilincinin gelişmesi ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması mücadelesine paralel bir ilerleme göstermiştir. Özellikle kadın hareketinin ürettiği belgeler, bu arşiv merkezlerinde korunmaya alındı. Bu konuşmada kadın merkezli arşivlerin tarihçesi, kadın özel arşivlerinin sağlama çalışmaları, arşiv kurumları ve bağışçı arasındaki ilişkiler ve arşivci olmanın bir meslek icra etmenin ötesinde tarihsel bir sorumluluk taşımak olduğu üzerinde durulacaktır.”   Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Tarih: 28 Kasım 2018 Çarşamba Saat: [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Seminer Dizisi: “Efemera: Tanım Sorunu ve Uygulama Örnekleri” – V. Oturum

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Seminerleri Dizisi”nin beşincisi “Efemera: Tanım Sorunu ve Uygulama Örnekleri” başlıklı oturumun konuşmacısı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Seher İnceoğlu’nun 12 Aralık 2018 Çarşamba günü yapacağı konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır: “Efemera, kısa ömürlü belge? Neye ve kime göre? Düzensiz olarak üretilen belgeler? Örneğin afişler, antetli kağıtlar düzensiz mi üretiliyor? Değerleri sonra anlaşılan? Bir fotoğraf değersiz mi? Sahi, fotoğraf efemera mı? Sahaflarda siyah poşetlerin içinde bir torba dolusu birbirinden bağımsız bulduğumuz fotoğraflara efemera diyeceğiz de özel arşiv içindeki fotoğrafa efemera değildir mi diyeceğiz? Sadece soruyorum. Fotoğraf değil de bu soruları bir mektup ya da davetiye üzerinden de düşünebiliriz. Neden efemera diyoruz? Aslında çok sık kullandığımız bu kelimeyi soyutlaşmış halinin ötesinde, somutlaştırılmış [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Seminer Dizisi: “Özel Arşivlerin Düzenlenmesi: Bir Yol Haritası” – VI. Oturum

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Seminerleri Dizisi”nin altıncısı “Özel Arşivlerin Düzenlenmesi: Bir Yol Haritası” başlıklı oturumun konuşmacısı Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı doktora öğrencisi  Özkan Güner’in 26 Aralık 2018 Çarşamba günü yapacağı konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır: “Özel arşiv üzerinde çalışanlar, deneyimlerini, düzenleme sürecinde yaşadıklarını, sorunlar karşısında, teorik bilgilerini kişisel ya da kurumsal talep veya zorunluluklarla nasıl birleştirerek çözümler ürettiklerini pek fazla yazmadıkları için, özellikle Türkçe literatür sınırlıdır. Bu eksiklikten dolayı kişi ve kurumlar böyle bir çalışmada kendi belirledikleri yöntemlerle yol almaktadırlar. İşin başında uzman bir arşivcinin olması, süreci önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Uzman bir arşivci temel arşiv düzenleme ve tanımlama prensiplerini bağlı kalarak bir yol haritası ve yöntem belirlemeye çalışacaktır. Ancak uzman kişilerin de karar vermekte [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Seminer Dizisi: “Kurumsal Kimlik Çalışmaları” – VII. Oturum

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Seminerleri Dizisi”nin yedincisi “Kurumsal Kimlik Çalışmaları” başlıklı oturumun konuşmacısı Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Elif Yılmaz Şentürk’ün 9 Ocak 2019 Çarşamba günü yapacağı konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır: “Kurumsal kimlik, “bir kurumun kendisini ifade etmesine ve insanların o kurumlarla ilişki kurmalarına izin verdiği anlamlar topluluğu” olarak tanımlanır. Kurumsal kimlik, kurumun, iletişiminin tüm araçlarını, kültürünü, misyonunu, hedeflerini, stratejilerini, teşkilat yapısını, kontrol mekanizmalarının merkezileşmesini, ürün ve hizmetlerini, hizmet verdiği alanı içermektedir. Bu konuşmada kurumsal kimliğin oluşturulmasında görsel arşivin önemi ile kurumun yazılı ve görsel tarihinin düzenli şekilde bir arada tutulması, kurum kültürünün oluşturulması, yaşatılması ve aktarılabilmesindeki rolü üzerinde durulacaktır.”   Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Tarih: 9 Ocak 2019 Çarşamba Saat: 18.30

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Seminer Dizisi: “Şahıs Arşivleri” – VIII. Oturum

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Seminerleri Dizisi”nin sekizincisi “Şahıs Arşivleri” başlıklı oturumun konuşmacısı Marmara Üniversitesi Belge ve Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tûba Çavdar Karatepe’nin 23 Ocak 2019 Çarşamba günü yapacağı konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır: “Seminer, şahıs arşivlerini kullanıcılarla buluşturmada geçen sürecin farklı koşullarda nasıl şekillendiği ana ekseninde tasarlanmıştır. Bir şahıs arşivi düzenleme çalışması örneğinden hareketle, şahıs arşivlerinin kullanıcıları, belge yöneticilerinin cevaplaması gereken sorular ve bu sürecin farklı problemleri üzerinde durulacaktır.” Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Tarih: 23 Ocak 2019 Çarşamba Saat: 18.30

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Seminer Dizisi: “Taha Toros Arşivi” – IX. Oturum

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Seminerleri Dizisi”nin sekizincisi “Taha Toros Arşivi” başlıklı oturumun konuşmacısı Kütüphane Uzmanı Tuğba Dağlı’nın 6 Şubat 2019 Çarşamba günü yapacağı konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır: “Seminerde, İstanbul Şehir Üniversitesi Akademik Arşivi’nin yapısı ve barındırdığı şahıs arşivleri hakkında genel bilgiler verildikten sonra, 2012 yılında satın alma yoluyla sağlanan Taha Toros Arşivi’nin erişime açılma süreci anlatılacaktır. Taha Toros Arşivi’nin sınıflandırılması, dijitalleştirilmesi, tanımlanması ve erişime açılması sürecinde görev alan bilgi ve belge yöneticilerinden biri olarak yer aldığım çalışmalarda alınan kararlar, karşılaşılan sorunlar ve çözümler her yönüyle ele alınacaktır.” Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Tarih: 6 Şubat 2019 Çarşamba Saat: 18.30

Daha fazla oku...

Kadın Eserleri Kütüphanesi Sevenler Destek Sergisi / 4-23 Haziran 2018

“ ‘Kadın Eserleri Kütüphanesi Destek Sergisi’ yapının mekânsal yetersizlikler sebebiyle kesintiye uğrayan sergileme tarihine gönderme yapar. 19 sanatçı tarafından kütüphaneye bağışlanan işler ile oluşturulan sergi, yapının günlük kullanımına müdahale etmeden izleyicilerin kütüphane bünyesinde yer alan kitaplar, süreli yayınlar ve arşivler arasında rahatlıkla gezmesini sağlar.” K.E.K.sevenler Amaçları kütüphaneyi görünür kılmak, genç kullanıcılar ile tanıştırmak ve kütüphanenin sahip olduğu bilgi ve birikimi paylaşmak olan K.E.K.sevenler’in ilk etkinliği “Kadın Eserleri Kütüphanesi Destek Sergisi”nin açılış kokteyli, 4 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 18.00’de Kütüphane’nin amfisinde yapıldı. Açılışa, sergi küratörleri, galeri sahipleri, sanatçılar, sanat dergilerinin sorumluları, yazarları ve sergiyi gezmek üzere geniş bir kitle katıldı. 23 Haziran’a kadar süren sergi kapsamında, Nancy Atakan, Neslihan Başer, Hera Büyüktaşçıyan, CANAN, Aslı Çavuşoğlu, Elmas Deniz, İnci Furni, Sibel Horada, Gözde İlkin, Gülsün Karamustafa, Lara Ögel, Yasemin Özcan, Çete-i Nisvan ve [...]

Daha fazla oku...

35. Vakıflar Haftası Etkinliği – “21. Yüzyılın Eşiğinde Vakıf Kuran Kadınlar” Şirin Tekeli’nin Anısına Panel / 13 Haziran 2018

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), İnsan Hakları Derneği, Helsinki Yurttaşlar Meclisi, Anakültür, Winpeace ve son olarak da, Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı (KAHUDEV) gibi kuruluşların kurucu üyeliğinde bulunan ve feminist hareket içinde aktif olarak yer alan Şirin Tekeli’yi, ölümünün 1. yılında, 13 Haziran 2018 tarihinde düzenlediğimiz “21. Yüzyılın Eşiğinde Vakıf Kuran Kadınlar” paneliyle andık. Moderatörlüğünü Vakfımız Genel Kurul üyelerinden Sevgi Uçan Çubukçu’nun yaptığı Panel’in açılışı, Filmmor Kadın Kooperatifi’nden Aslı Ertürk, Melek Özman ve Ülkü Songül tarafından hazırlanan Şirin Tekeli ile ‘Feminist Bir Hareketlilik’ belgeseliyle başladı. Belgeselin ardından sırasıyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kurucu üyesi Canan Arın, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı kurucu üyesi Şengül Akçar, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucu üyeleri Füsun Ertuğ ve Aslı [...]

Daha fazla oku...