Yazar - admin

Kadın Merkezli Bir Kitap Koleksiyonunun Kültürel Değişime Etkileri Söyleşisi

54. Kütüphanecilik Haftası etkinlikleri kapsamında Dr. Aytu Çakıcı tarafından “Kadın Merkezli Bir Kitap Koleksiyonunun Kültürel Değişime Etkileri” konulu bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Dr. Çakıcı kütüphanelerin kültüre ve kültürel değişime olan etkilerini Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kitap koleksiyonunda bulunan şiddet üzerine yazılmış kitaplardan yararlanarak Türkiye toplumunda kadına yönelik şiddetin görünürlülüğünün tarihini anlatmıştır.   [...]

Edebiyatta Feminist Eleştiri – 2 Semineri

25 Mart 2018 tarihinde “ Edebiyatta Feminist Eleştiri” adlı seminerin ikinci oturumu Dr.Senem Timuroğlu tarafından Vakıf binasında gerçekleştirildi. Erkeklerin iktidarı altına aldıkları, sınırlarını belirledikleri, denetim altına tuttukları dil ve imgelemlerden örülen edebiyatın mekanizmaları ve kadın yazarların bu sistemde var olma mücadeleleri üzerinde durulan seminere katılım oldukça fazlaydı.   [...]

Türkiye’de Kadın Thesaurusu: Pratik Kullanım Uygulamaları

10 Mart 2018 Cumartesi günü Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda “Türkiye’de Kadın Thesaurusu : Pratik Kullanım Uygulamaları” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. İki oturumdan oluşan etkinliğin ilk oturumunda Sönmez Taner’in moderatörlüğünde; Şeyda Talu tarafından dildeki değişim ile toplumsal kodlar arasındaki ilişki üzerine, Aslı Davaz tarafından ise dildeki cinsiyetçi öğeler üzerine bir konuşma yapıldı. İkinci oturumda Kadın Thesaurusunun pratik kullanım alanları üzerinde durulduktan sonra katılımcıların da katkılarıyla Thesaurusun bilinçli ve yaygın olarak kullanılması için teklif ve önerilerin yer aldığı atölye [...]

Edebiyatta Feminist Eleştiri-1 Semineri

3 Mart 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilen Dr. Senem Timuroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Edebiyatta Feminist Eleştiri-1“ etkinliğinde özetle “Edebiyat nedir? Feminist teori nedir? Feminist okur ve feminist yazar kimdir? Eleştiri kuramları; feminist kadın okur olarak erkek edebiyatına bakışı gibi konular üzerine duruldu; daha sonra edebiyatın somut örnekleri üzerinden okumalar ve anlatımlar yapıldı.   [...]

Kadınlar Hep Vardı: Türkiye Solundan Kadın Portreleri Paneli

17 Şubat 2018 Cumartesi günü “Kadınlar Hep Vardı: Türkiye Solundan Kadın Portreleri” kitabının editörü ve aynı zamanda yazarlarından Feryal Saygılıgil’in moderatörlüğünde, kitapta yer alan makalelerin yazarlarının ve sevgili Sevim Belli’nin de katılımıyla, bir panel gerçekleştirdik. Vakıf Yönetim Kurulu üyelerimizden Tülin Tankut’un kısa açış konuşmasının ardından, kitapta anlatılan kadınlara dair kısa bir film gösterimi yapıldı. Panelin I. oturumunda sırasıyla Esen Özdemir (Sevim Belli), Sevda Karaca (Zehra Kosova), Canan Özcan (Fatma Nudiye Yalçı) ve Hazal Halavut (Yaşar Nezihe), II oturumunda ise Feryal [...]