Yazar - admin

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Özel Arşivler ve Bir Sahafın Anıları, Gözlemleri” / 14 Kasım 2018

Özel Arşivler Konferans Dizisi’nin üçüncü konuşmacısı 14 Kasım 2018 Çarşamba günü yaptığı “Özel Arşivler ve Bir Sahafın Anıları, Gözlemleri” başlıklı konuşmasıyla Emin Nedret İşli oldu. Vakfımızda daha önce de birkaç kez konuşma yapan ve hukukçu, politikacı Perihan Arıburun’un arşivinin Vakfın Özel Arşiv Koleksiyonu’na kazandırılmasında aracı olan Nedret İşli’nin konuşması boyunca, önemli belgelerin nerelerde ne şekilde muhafaza edildiği, ilgilileriyle, onlara gereken değeri verecek kurum ve kişilerle nasıl bir araya geldiğinin yolculuğunu dinledik. Liseyi bitirdikten sonra sahaflık mesleğine yönelen ve 1978’de sahaf çıraklığı yaparak mesleğe başlayan Nedret İşli, özel arşiv malzemesine duyulan ilginin 1980 sonrası süreçte oluşmaya başladığını, bu dönemden önce kâğıtların hurda fiyatına satıldığını, pek çok önemli belgenin bu şekilde göz ardı edildiğini belirtti. 1980 sonrası süreçte yaşanan gelişmeler, daha sonraki yıllarda basında ve medyada mezat ve müzayedelerde çıkan değerli belgelerle [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Özel Arşivleri Görünür ve Erişilebilir Hale Getirmek” / 31 Ekim 2018

Varol Saydam, “Özel Arşivleri Görünür ve Erişilebilir Hale Getirmek” başlığıyla 31 Ekim 2018 tarihinde yaptığı konuşmasında toplumsal hafızanın oluşturulması, toplumsal kültürün korunması ve tarih yazımına kaynaklık etmesi açısından özel arşivlere duyulan ilgi üzerinde durdu. Bireylerin özel arşivlere yaklaşımını, duygusal bağ, miras, gelecek kuşaklara aktarım ve prestij olmak üzere manevi boyutu ve maddi boyutu (sahaflık, bireysel girişimler) açısından değerlendirdi. Özel arşivlerle ilgili sağlama, tasnif-kataloglama (arşiv malzemesinin organik bağ ilişkisini kesmeden), sayısallaştırma (belge türüne göre çözünürlük, yeterli donanım, saklama ve kullanım kopyası oluşturma) ve fiziksel ve elektronik koruma/saklama konularında deneyimlerini ve bilgilerini aktaran Varol Saydam bu çok aşamalı sürecin bir diğer önemli parçası “erişim ve yararlandırma” ile ilgili olarak telif hakkı ve erişim izni konularının önemi üzerinde durdu. Anlatımını görsel sunumuyla da destekleyen Varol Saydam, konuşmasının sonlarına doğru Türkiye ve yurt dışındaki [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Yazar Arşivleri Bize Ne Söyler?” / 17 Ekim 2018

Özel Arşivler Konferans Dizisi’nin ilki 17 Ekim 2018 Çarşamba günü Prof. Dr. Handan İnci’nin katılımıyla gerçekleşti. Handan İnci “Yazar Arşivleri Bize Ne Söyler?” başlıklı konuşmasında Türkiye’de yazar arşivleri, özel arşiv barındıran kurumlar ve bu kurumların mevcut durumları, barındırılan malzemenin niteliği, ne kadar tanıtıldığı ve ne kadar erişilebilir olduğu, ne tür belgeler içerdiği ve araştırmacının bu arşivlerden ne kadar haberdar olduğu konuları üzerinde durdu. Yıllardır üzerinde çalıştığı Ahmet Hamdi Tanpınar Arşivi ile ilgili de bilgi veren Handan İnci, yazarların kayıp arşivlerinin peşine düşülmesi gerektiğini belirterek ileride Türkiye’de bir edebiyat müzesi açma fikrinden ve bu yönde yaptığı girişimlerden bahsetti. [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Seminer Dizisi: “Kurumsal Kimlik Çalışmaları” – VII. Oturum

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Seminerleri Dizisi”nin yedincisi “Kurumsal Kimlik Çalışmaları” başlıklı oturumun konuşmacısı Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Elif Yılmaz Şentürk’ün 9 Ocak 2019 Çarşamba günü yapacağı konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır: “Kurumsal kimlik, “bir kurumun kendisini ifade etmesine ve insanların o kurumlarla ilişki kurmalarına izin verdiği anlamlar topluluğu” olarak tanımlanır. Kurumsal kimlik, kurumun, iletişiminin tüm araçlarını, kültürünü, misyonunu, hedeflerini, stratejilerini, teşkilat yapısını, kontrol mekanizmalarının merkezileşmesini, ürün ve hizmetlerini, hizmet verdiği alanı içermektedir. Bu konuşmada kurumsal kimliğin oluşturulmasında görsel arşivin önemi ile kurumun yazılı ve görsel tarihinin düzenli şekilde bir arada tutulması, kurum kültürünün oluşturulması, yaşatılması ve aktarılabilmesindeki rolü üzerinde durulacaktır.”   Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Tarih: 9 Ocak 2019 Çarşamba Saat: 18.30

Daha fazla oku...

Kadın Eserleri Kütüphanesi Sevenler Destek Sergisi / 4-23 Haziran 2018

“ ‘Kadın Eserleri Kütüphanesi Destek Sergisi’ yapının mekânsal yetersizlikler sebebiyle kesintiye uğrayan sergileme tarihine gönderme yapar. 19 sanatçı tarafından kütüphaneye bağışlanan işler ile oluşturulan sergi, yapının günlük kullanımına müdahale etmeden izleyicilerin kütüphane bünyesinde yer alan kitaplar, süreli yayınlar ve arşivler arasında rahatlıkla gezmesini sağlar.” K.E.K.sevenler Amaçları kütüphaneyi görünür kılmak, genç kullanıcılar ile tanıştırmak ve kütüphanenin sahip olduğu bilgi ve birikimi paylaşmak olan K.E.K.sevenler’in ilk etkinliği “Kadın Eserleri Kütüphanesi Destek Sergisi”nin açılış kokteyli, 4 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 18.00’de Kütüphane’nin amfisinde yapıldı. Açılışa, sergi küratörleri, galeri sahipleri, sanatçılar, sanat dergilerinin sorumluları, yazarları ve sergiyi gezmek üzere geniş bir kitle katıldı. 23 Haziran’a kadar süren sergi kapsamında, Nancy Atakan, Neslihan Başer, Hera Büyüktaşçıyan, CANAN, Aslı Çavuşoğlu, Elmas Deniz, İnci Furni, Sibel Horada, Gözde İlkin, Gülsün Karamustafa, Lara Ögel, Yasemin Özcan, Çete-i Nisvan ve [...]

Daha fazla oku...

35. Vakıflar Haftası Etkinliği – “21. Yüzyılın Eşiğinde Vakıf Kuran Kadınlar” Şirin Tekeli’nin Anısına Panel / 13 Haziran 2018

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), İnsan Hakları Derneği, Helsinki Yurttaşlar Meclisi, Anakültür, Winpeace ve son olarak da, Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı (KAHUDEV) gibi kuruluşların kurucu üyeliğinde bulunan ve feminist hareket içinde aktif olarak yer alan Şirin Tekeli’yi, ölümünün 1. yılında, 13 Haziran 2018 tarihinde düzenlediğimiz “21. Yüzyılın Eşiğinde Vakıf Kuran Kadınlar” paneliyle andık. Moderatörlüğünü Vakfımız Genel Kurul üyelerinden Sevgi Uçan Çubukçu’nun yaptığı Panel’in açılışı, Filmmor Kadın Kooperatifi’nden Aslı Ertürk, Melek Özman ve Ülkü Songül tarafından hazırlanan Şirin Tekeli ile ‘Feminist Bir Hareketlilik’ belgeseliyle başladı. Belgeselin ardından sırasıyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kurucu üyesi Canan Arın, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı kurucu üyesi Şengül Akçar, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucu üyeleri Füsun Ertuğ ve Aslı [...]

Daha fazla oku...

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Kadınlardan Öğrenmek: Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımı” – V. Oturum / 27 Mayıs 2018

Temel amacı sözlü tarih yöntemini feminist söylemle ele almak, anlatmak, alanda çalışacak araştırmacılara yol göstermek, sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamak olan “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”nın 5. ve son oturumu, 27 Mayıs 2018 Pazar günü yapıldı. “Kadınlardan Öğrenmek: Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımı” başlıklı bu oturumun konuşmacıları, sözlü tarih alanında deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşmak üzere gönüllü olarak programa katılan hocalarımız Elif Ekin Akşit ve Funda Şenol Cantek’ti. Programın bir diğer gönüllü hocası Birsen Talay Keşoğlu, bu eğitim programı sonrası yazdığı makalede 5. oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “Beşinci ve son oturumda Funda Şenol Cantek ve Elif Ekin Akşit sunumlarını yaptılar. Akşit’in Ankara’dan video konferansla katıldığı oturumda Cantek ve Akşit, sözlü tarih çalışmaları ile ilgili deneyimlerini ve yaptıkları çalışmanın detaylarını aktardı. Dört yıl önce Elif Akşit ile birlikte yaptıkları, [...]

Daha fazla oku...

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları” – IV. Oturum / 26 Mayıs 2018

Temel amacı sözlü tarih yöntemini feminist söylemle ele almak, anlatmak, alanda çalışacak araştırmacılara yol göstermek, sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamak olan “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”nın 4. oturumu, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü yapıldı. “Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları” başlıklı bu oturumun konuşmacıları, sözlü tarih alanında deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşmak üzere gönüllü olarak programa katılan hocalarımız Ayşe Durakbaşa ve Meltem Karadağ idi. Programın bir diğer gönüllü hocası Birsen Talay Keşoğlu, bu eğitim programı sonrası yazdığı makalede 4. oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “Dördüncü oturumda ise Ayşe Durakbaşa ve Meltem Karadağ’ın ‘Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları’ adlı sunumları oldu. Ayşe Durakbaşa, Meltem Karadağ ve Gül Özsan’ın birlikte gerçekleştirdiği ‘Türkiye’de Taşra Burjuvazisinin Oluşum Sürecinde Yerel Eşrafın Rolü ve Taşra Kentlerinde Eşrafın Rolü’ başlıklı TÜBİTAK projesini ve elde ettikleri sonuçları paylaştılar. 16 aile ile görüşmeler [...]

Daha fazla oku...

Kadın Eserleri Kütüphanesi Yararına “Büyük Bahar Müzayedesi” / 20 Mayıs 2018

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı yararına, 20 Mayıs 2018 tarihinde Vakfın amfisinde düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu “Büyük Bahar Müzayedesi”nde, çok sayıda Vakıf dostumuz tarafından müzayedeye bağışlanan tablo/fotoğraf/halı/antika eşya/vintage giyim/dekorasyon vb. eşyalar katılımcıların ilgisine sunuldu. Müzayedeye eşya bağışlayan, müzayedenin hazırlık sürecinde, kataloğun düzenlenmesinde, müzayede duyurusunun yapılmasında ve müzayede günü destek ve emek veren herkese teşekkür ederiz.   [...]

Daha fazla oku...

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Hatırlamanın Cinsiyeti: Bellek, Deneyim ve Anlatı” – III. Oturum / 19 Mayıs 2018

Temel amacı sözlü tarih yöntemini feminist söylemle ele almak, anlatmak, alanda çalışacak araştırmacılara yol göstermek, sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamak olan “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”nın 3. oturumu, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü yapıldı. “Hatırlamanın Cinsiyeti: Bellek, Deneyim ve Anlatı” başlıklı bu oturumun konuşmacısı, sözlü tarih alanında deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşmak üzere gönüllü olarak programa katılan hocamız Pınar Melis Yelsalı’ydı. Programın bir diğer gönüllü hocası Birsen Talay Keşoğlu, bu eğitim programı sonrası yazdığı makalede 3. oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “Üçüncü oturumda Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, bellek üzerine bir seminer verdi. Parmaksız, yeni çıkan kitabında siyasetçi eşleri ile yaptığı mülakatları da aktardığı oturumda, ağırlıkla bellek üzerine teorik bir değerlendirme yaptı. Sözlü tarih çalışmalarında kullanılan birçok kavram, kişi ve disiplinler arası konular ele alındı. Parmaksız, ‘Hatırlamanın Cinsiyeti’ başlığı altında meseleye feminist bilgi [...]

Daha fazla oku...