Yazar - admin

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Üniversitelerde Sözlü Tarih Çalışmaları Örnekleri” – II. Oturum / 12 Mayıs 2018

Temel amacı sözlü tarih yöntemini feminist söylemle ele almak, anlatmak, alanda çalışacak araştırmacılara yol göstermek, sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamak olan “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”nın 2. oturumu, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü yapıldı. “Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Üniversitelerde Sözlü Tarih Çalışmaları Örnekleri” başlıklı bu oturumun konuşmacıları, sözlü tarih alanında deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşmak üzere gönüllü olarak programa katılan hocalarımız Birsen Talay Keşoğlu, Aylin Doğan ve Ezgi Duyfem’di. Birsen Talay Keşoğlu, bu eğitim programı sonrası yazdığı makalede 2. oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “İkinci oturum, 12 Mayıs 2018 tarihinde yapıldı ve başlığı ‘Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Üniversitelerde Sözlü Tarih Çalışmaları Örnekleri’ olarak belirlenmişti. İlk konuşmayı Birsen Talay Keşoğlu, tarih yazımında Herodot ve Thukidides’ten başlayıp Ranke, pozitivizm, belge fetişizmi, Annales Okulu örneklerini izleyerek, sözlü tarihin tarih yazımındaki yerine değindi. [...]

Daha fazla oku...

“Türkiye’de 20.yy’da Kadın Mimarlar ve Eserleri”- Konferans / 8 Mayıs 2018

“Yapılı çevrenin tasarımını ve inşasını kapsayan bir meslek olan mimarlıkta, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kadınlar sınırlı ölçüde yer alabiliyorlar. 1934 yılında mezun olan ilk kadın mimardan başlayarak bugüne değin kadınların tasarlayıp inşa ettiği yapı oldukça az. Günümüzde akademide, koruma alanında, yarışmalarda yerel yönetimlerde kadın mimar sayısı artarken, fiziksel çevrenin oluşumunda benzer oranda etkin değiller. Bu nedenle kadınlara ait mimari eserler üzerine konuşmak, aynı zamanda bu kadınların kimlikleriyle ve günün toplumsal dinamikleri içinde var olma mücadeleleriyle tanışmak anlamına geliyor.” 8 Mayıs 2018 tarihinde Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda gerçekleştirilen ve Yüksek Mimar Hayriye Sözen’in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, kadın mimarlar ve eserleri, 1934-1960 ve 1960-2000 olmak üzere iki dönem üzerinden ele alınarak incelendi. İlk olarak 1934-1960 dönemi kapsamında Mimar Leman Tomsu ve Münevver Belen’in eğitimi, çalışma koşulları ve eserleri; [...]

Daha fazla oku...

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Feminist Tarih Yazımında Sözlü Tarihin Yeri, Önemi, Yöntemi, Çalışma Örnekleri” – I. Oturum / 5 Mayıs 2018

Temel amacı sözlü tarih yöntemini feminist söylemle ele almak, anlatmak, alanda çalışacak araştırmacılara yol göstermek, sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamak olan ve 5-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”nın 1. Oturumu, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü yapıldı. “Feminist Tarih Yazımında Sözlü Tarihin Yeri, Önemi, Yöntemi, Çalışma Örnekleri” başlıklı bu oturumun konuşmacıları, sözlü tarih alanında deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşmak üzere gönüllü olarak programa katılan hocamız Serpil Çakır, araştırmacılar Necla Akgökçe ve Gökçe Sözen’di. Programın bir diğer gönüllü hocası Birsen Talay Keşoğlu, bu eğitim programı sonrası yazdığı makalede 1. oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “Başlığı ‘Feminist Tarih Yazımında Sözlü Tarihin Yeri, Önemi, Yöntemi, Çalışma Örnekleri’ olarak belirlenen ilk oturumda konuşmacılar Serpil Çakır, Necla Akgökçe, Gökçe Sözen idi. Oturuma, ‘Kadın Sözlü Tarihi’ nedir? sorusuyla başlandı ve ikinci adımda ‘kadın [...]

Daha fazla oku...

Maxqda İle Metin Analizi – Çalıştay / 3 Mayıs 2018

Birincisi 13 Nisan 2018 tarihinde yapılan “Maxqda İle Metin Analizi” çalıştayının ikincisi, 3 Mayıs 2018 tarihinde, Dr. Aytu Çakıcı tarafından Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda düzenlendi. Kadın çalışmaları yapan akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve araştırmacıların ilgi gösterdiği çalıştayda, nitel, nicel ve karma metotları benimseyen araştırma projeleri için geliştirilmiş bir yazılım programı olan Maxqda ile -proje oluşturma ve verileri içeri alma (Word, pdf, web sayfası, resim, ses ve görüntü verileri) -analizde temel adımlar (Kodlama, memo yazma ve ilinti kurma) -hızlı kodlama süreçleri ve içerik analizi işlevleri karşılaştırma yapma -veri görselleştirme (modeller ve grafikler, raporlama ve verileri dışa aktarma) -kodlama, memo yazma ve karşılaştırma süreçleri, uygulamalı olarak tanıtıldı ve katılımcılarla örnek veriler paylaşıldı.

Daha fazla oku...

Müfide İlhan Özel Arşivi Dijitalleştirme Projesi Tanıtım Toplantısı / 2 Mayıs 2018

1996 yılında kütüphaneye kazandırılan, Türkiye’nin ilk Kadın Belediye Başkanı Müfide İlhan’ın özel arşivinin dijitalleştirme projesinin tanıtım toplantısı 2 Mayıs 2018 tarihinde Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Davaz kadın merkezli arşivciliğin önemi üzerine bir konuşma yaparken, Vakıf Kurucu Üyesi Füsun Ertuğ ve Genel Kurul eski üyesi Ayşe Durakbaşa arşivin kütüphaneye kazandırılma hikâyesini anlattı. Kütüphane Koordinatörü Hülya Hayatseven “Müfide İlhan Özel Arşivi Dijitalleştirme Projesi”ni tanıttı. Proje Dijitalleştirme sorumlusu Gizem Yıldız, dijitalleştirilen belgeler eşliğinde Müfide İlhan hakkında bilgi verirken, Proje Danışmanı Özkan Güner arşivin özellikleri hakkında bir sunum yaptı. Ardından Müfide İlhan’ın kızları Simla İlhan, Gül Önür, Ayla Börekçi, torunları Doruk Börekçi, Sebla Bora, yeğeni Filiz Çakmak Ergün, Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman ve Vakıf adına Müfide İlhan’la sözlü tarih görüşmesi yapan Tolunay [...]

Daha fazla oku...

“Müeyyet Selim’in Dünyasını Keşfetmek”- Söyleşi / 28 Nisan 2018

28 Nisan 2018 tarihinde Vakıfta düzenlenen “Bir Tarihsel Dedektiflik Çabası: Müeyyet Selim’in Dünyasını Keşfetmek” başlıklı söyleşide, araştırmacı Hanife Karasu tarafından, yirminci yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti kadın eğitimi hakkında çalışma yapan araştırmacılar için önemli bir kaynak tanıtıldı. Bu kaynak, Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan devrimlerin yansıtıldığı resimleri, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’ndan etkilenerek yazılan şiirleri kapsayan beş adet defterdir. Sunumda, yirminci yüzyılda Kesriye’den İstanbul’a göç etmiş mübadil bir kadının resimlerinde göç olgusunun etkileri incelendi. Müeyyet Selim’in, o güne kadar aile bireylerinin dahi haberdar olmadığı yönleri aydınlatıldı. Yirminci yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti kadın eğitimi konusunda birçok bilgiyi kapsayan, şimdilik bir özel arşiv başlangıcı niteliğinde olan “Müeyyet Selim Özel Arşivi” tanıtıldı.   [...]

Daha fazla oku...

“‘Kaktüsler Susuz da Yaşar’ Neden Yaşadıklarımız Unutulmasın?”- Kitap Tanıtımı / 27 Nisan 2018

27 Nisan 2018 tarihinde Vakıfta, 12 Eylül döneminde Ankara Mamak Askeri Cezaevi’nde kalan 55 kadın mahkûmun cezaevi anılarını kendi kalemlerinden aktardıkları “Kaktüsler Susuz da Yaşar” kitabının tanıtım toplantısı yapıldı. Kitabın yazarlarından Aygün Zerger, Dilvin Altınakar Semizer, Fatma Pala, Gülgün Karlıkaya, Meral Bekar, Mübeccel Aslanca, Nazik Işık, Serap Avşar, Serpil Avşar, Serpil Zorbozan, Zehra Seyrek ve Zeliha Şalcı’nın ve dönemin tanıkları Burhan Küçümen, Ersin Öztoklu ve Ezgi Songur’un da konuşmacı olarak katıldığı bu toplantının ardından, kitabın yazım aşamasında toplanan bilgi ve belgeler Vakfımıza bağışlandı. Toplantı Prof. Dr. Serpil Çakır’ın, bir kadın çalışması örneği olarak “Kaktüsler Susuz da Yaşar” kitabı üzerine yaptığı değerlendirme ile son buldu. [...]

Daha fazla oku...

TÜSTAV’da Kadın Özel Arşivleri – Konferans / 20 Nisan 2018

Uzun seneler Türk Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfı (TÜSTAV)’nda çalışmış olan bilgi belge uzmanı Sibel Servet Sular’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşide, 1992’de kurulan ve Türkiye’nin yakın sosyal tarihinin aydınlatılmasına yarayacak belgelerin gün ışığına çıkarılması; toplanması; arşiv olarak düzenlenmesi; araştırma faaliyetlerine açılması ve yayınlanması amacıyla çalışmalar yürüten TÜSTAV’ın, koleksiyonlarında bulunan kadın özel arşivlerine yönelik sağlama, tasnif, kataloglama politikalarından ve bu arşivlerin içeriklerinden bahsedildi.   [...]

Daha fazla oku...

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 28. Kuruluş Yıl Dönümü Şenliği / 14 Nisan 2018

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 14 Nisan 2018 Cumartesi günü amfisinde düzenlediği 28. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Şenliği’nde bizleri yalnız bırakmayan kütüphane dostlarımıza, Genel Kurul üyelerimiz Nevval Sevindi, Fatmagül Berktay, Filiz Ağın, Selma Atabek, Ayşegül Ardıç ve Genel Kurul eski üyelerimiz Serpil Çakır, Ayşe Gül Altınay, Şule Aytaç ve Ruhsar Erten’e; kütüphane çalışanlarımız Hülya Hayatseven, Nazlıcan Bayraktar, Gizem Yıldız, Hayati Akça, Mert Yılmaz ve kütüphane gönüllülerimiz Saadet Yüce, Burcu Akın, Mevlüthan Tangut ve Bilhan Kahraman’a; Amfitiyatromuzdaki konuklarımıza özel yaptırılan minderler için Özlem Philipoom’a; güvenliğin sağlanmasında Mehmet Bildik ve Hüseyin Kılıç’a; organizasyona sağladıkları gönüllü destek için Gönül Küfteoğlu, Saadet Yüce, Burcu Akın, Esra Burçak Şenol, Alperen Hayatseven, Merve Alemdar, Hülya Bayraktar, Aytu Çakıcı, Bilhan Kahraman, Mevlüthan Tangut ve Firdevs Hoşer’e; ikramlar için Aslı Davaz, Meryem Turan, Hülya Bayraktar, Aytu Çakıcı, [...]

Daha fazla oku...

Maxqda İle Metin Analizi – Çalıştay / 13 Nisan 2018

13 Nisan 2018 tarihinde Vakıfta, Dr. Aytu Çakıcı tarafından “Maxqda İle Metin Analizi” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Kadın çalışmaları yapan akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve araştırmacıların ilgi gösterdiği çalıştayda, nitel, nicel ve karma metotları benimseyen araştırma projeleri için geliştirilmiş bir yazılım programı olan Maxqda ile -proje oluşturma ve verileri içeri alma (Word, pdf, web sayfası, resim, ses ve görüntü verileri), -analizde temel adımlar (Kodlama, memo yazma ve ilinti kurma), -hızlı kodlama süreçleri ve içerik analizi işlevleri karşılaştırma yapma, -veri görselleştirme (modeller ve grafikler, raporlama ve verileri dışa aktarma), -kodlama, memo yazma ve karşılaştırma süreçleri, uygulamalı olarak tanıtıldı ve katılımcılarla örnek veriler paylaşıldı.  

Daha fazla oku...